ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

ภาพทศชาติ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ bobenz

  • *
  • 5780
  • -1
Re: ภาพทศชาติ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 12:04:08 PM »


๗.จันทกุมารชาดก
(ขันติบารมี)
พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นพระจันทกุมาร ราชโอรสของพระเจ้า    เอกราชแห่งเมืองปุปผวดี.
พระราชบิดาทรงเชื่อคำของขัณฑหาลปุโรหิต จึงทรงรับสั่งให้จับพระจันทกุมารพร้อมด้วยคนอื่นอีกมาก นำไปบูชายัญ.
ท้าวสักกเทวราช ได้เสด็จมาช่วยชีวิตไว้.แม้ถูกระทำอย่างนี้ พระโพธิสัตว์ก็ทำเหมือนไม่มีจิตใจ
ด้วยการไม่ยังความโกรธในพระราชบิดาและขัณฑหาลปุโรหิตให้เกิดขึ้น. จากนั้น ได้ขึ้นครองราชย์ สิ้นชีวิตแล้ว ไปเกิด ในเทวโลก.๘.มหานารทกัสสปชาดก
(อุเบกขาบารมี)
พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นท้าวมหาพรหม  ชื่อว่านารทะ . ครั้งนั้น พระเจ้าอังคติ มีความเห็นผิดว่า นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี เป็นต้น.
ในเวลานั้น ท้าวมหาพรหมลงมาแสดงโทษแห่งความเห็นผิดให้พระเจ้าอังคติสดับ
ทำให้พระองค์ทรงคลายจากมิจฉาทิฏฐิ. เมื่อสวรรคตแล้ว จึงไปเกิด ในสวรรค์.
------------------------------------------------------------------------------------------------

ออฟไลน์ bobenz

  • *
  • 5780
  • -1
Re: ภาพทศชาติ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 12:06:22 PM »


๙.วิธุรชาดก
(สัจจบารมี,ปัญญาอุปบารมี)
พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นอำมาตย์ ชื่อว่าวิธุระ. เป็นผู้สอนอรรถธรรม  แด่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะแห่งกรุงอินทปัตถ์.
พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะทรงเล่นสกาพ่ายแพ้ต่อปุณณกยักษ์. เวลานั้น ปุณณกยักษ์ ถามวิธุรบัณฑิตว่า
ท่านเป็นทาส หรือมิได้เป็นทาส ของพระราชา. ท่านตอบด้วยสัจจวาจาว่า “เป็นทาส” จึงถูกปุณณกยักษ์จับตัวไป.
แต่ ถ้าตอบว่า มิได้เป็นทาส ก็จะไม่ถูกปุณณกยักษ์จับตัวไป. ๑๐. เวสสันตรชาดก
(ทานอุปบารมี)
พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดร. พระองค์ทรงพอพระทัยในการบริจาคทานโดยที่สุดแม้ชีวิตก็ให้เป็นทาน.
ดังที่ตรัสว่า “เมื่อครั้ง เรามีอายุ ๘ ปี นั่งอยู่บนปราสาท มีความคิดที่จะให้ทานว่า ถ้าใครๆ มาขอ ซึ่งดวงหทัย ดวงตา
เนื้อและเลือด กะเรา เราก็จะให้” ดังนี้. พระองค์ ได้ทรงบริจาคมหาทานและรักษาอุโบสถศีล
ตลอดพระชนมายุ สวรรคตแล้ว ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต.
---------------------------------------------------------------------------------------