ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

จักรวาลในแง่ของพระพุทธศาสนา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
จักรวาลในแง่ของพระพุทธศาสนา
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2011, 12:25:07 PM »
จักรวาลในแง่ของพระพุทธศาสนา

อ้างอิงจากหนังสือ : เทวดาพุทธ (เทพเจ้าในพระไตรปิฎกและไตรภูมิพระร่วง) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม รุ่งเรืองศรี 


ตามหลักฐานที่ปรากฏนั้น  จักรวาลแต่ละจักรวาล สามารถแบ่งได้เป็น 31 โลก ซึ่งเป็นโลกของเทพต่างๆ เสีย 26 โลกด้วยกัน  จากขนบความเชื่ออันแฝงไว้ในคัมภีร์พระบาลีนั้นเห็นว่ามีจักรวาลอยู่มากมายหลายหมื่นแสนโลกธาตุ สุดจะคาดประมาณได้ ในแต่ละจักรวาลนั้นย่อมมีผู้อาศัยอยู่ใรสถานที่ต่างๆ แผกกันออกไป “จักรวาลนั้นเป็นเหมือนช่วงต่อเนื่องของฟองพรายน้ำ, เปลี่ยนแปลง, ขยับขยาย, เคลื่อนไป, ระเบิด และก่อนตัวกันใหม่อีก, ฟองพรายน้ำแต่ละฟองนั้นผุดขึ้นอยู่ต่อเนื่องกับแรงที่ก่อเกิดจากส่วนที่ล่วงพ้นไปแล้ว”

               ในคัมภีร์บาลีนั้นบางครั้งมีการกล่าวถึงโลกธาตุ เช่น สหัสโลกธาตุ หรือ  ทสาสหัสสโลกธาตุ แต่ก็มิได้มีรายละเอียดชัดเจน อย่างไรก็ดีใน จุลนิก สูตร ได้ให้ความกระจ่างพอสมควร โดยกล่าวว่า ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “ จากระยะใกล้สุดที่ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์จะหมุนเวียนตามจักรราศีและส่องสว่างด้วยแสงเรืองโอภาสจนถึงหนึ่งพันช่วงจักรวาล ยังมีดวงจันทร์หนึ่งพันดวง, ดวงอาทิตย์หนึ่งพันดวง, หนึ่งพันพระสุเมรุมหาสิงขร, หนึ่งพันชมพูดทวีป, หนึ่งพันอมรโคยานทวีป, หนึ่งพันดาวดึงส์พิพ, หนึ่งพันยามาห้องสวรรค์, หนึ่งพันสวรรค์ชั้นดุสิต หนึ่งพันนิมานนรดี หนึ่งพันปรนิมมิตวสาวัตตี และหนึ่งพันห้วงพิภพของเหล่าพรหม นี้แหละ อานนท์”  เรียกว่าสหัสสสโลกธาตุในชั้นปฐม ระบบที่ใหญ่กว่าที่กล่าวมานี้หนึ่งพันเท่า เรียกว่า โลกธาตุชั้นมัธยม ระบบที่ใหญ่กว่าที่กล่าวมานี้ หนึ่งพันเท่า เรียกว่า ตรีสหัสสมหาโลกธาตุ
                   จะเห็นได้ว่าความคิดเกี่ยวกับจักรวาลในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยที่มีถึงหนึ่งพันจักรวาล, หนึ่งล้านจักรวาล และหนึ่งพันล้านจักรวาล โดยไม่ว่าในแต่ละจักรวาลประกอบด้วยพิภพต่างๆ เท่าใด
(อนนตํ อกกวาลํ ) ทั้งนี้ย่อมเป็นภาวะเหลือวิสัยที่จะประมวลหาข้อมูลนั้นได้กับภาวะ ในที่นี้จึงขอกล่าวเพียงแต่จักรวาลอันที่เราอยู่นี้เท่านั้น

                   จักรวาลตั้งอยู่ในห้วงหาวกว้างเท่าที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะส่องแสงไปถึงแต่ละจักรวาลนั้นจะมีพื้นพิภพ, ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เขาพระสุเมรุ ทวีปทั้งสี่ คือ ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป อุตรกุรุทวีป บุพพวิเทหทวีป สี่ห้วงมหาสมุทร สี่จตุมหาราช หกห้องเทวโลก  และ พรหมโลกอีก 20 ชั้น “จักรวาลเหล่านั้นกระจายอยู่ในห้วงอากาศ โดยอยู่กันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 จักรวาล จักรวาลแต่ละกลุ่มแตะกันอยู่ ช่องว่างระหว่างจักรวาลทั้งสามนั้นคือ สถานที่ตั้งโลกันตมหานรก และแต่ละจักรวาลนั้นมีภูเขาหินแกร่งล้อมอ้อมไว้ ภูเขานั้นชื่อ จักรวาลกัลป์

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: จักรวาลในแง่ของพระพุทธศาสนา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2011, 12:25:45 PM »
พื้นฐานของจักรวาล

                จากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์บาลีต่างๆ นั้น พอจะสืบสวนหาพื้นฐานของจักรวาลได้ครั้งหนึ่งพระตถาคตเจ้าได้ทรงอธิบายถึงสาเหตุของแผ่นดินไหวแก่พระอานนท์ โดยตรัสว่า “ผืนพิภพนั้นตั้งอยู่บนแผ่นน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม และลมอยู่เหนืออวกาศ”  อวกาศมิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดทั้งสิ้น มิมีสิ่งใดค้ำอวกาศไว้เลย จะเห็นได้ว่าจักรวาลแต่ละแห่งนั้นตั้งอยู่บนอวกาศ ซึ่งเรียกว่า อชฏากาศ

               ณ ใจกลางผืนแผ่นโลกนั้นเป็นที่ตั้งของขุนเขาพระสุเมรุซึ่งมีความสูง 168,000 โยชน์ ถัดจากนั้นออกมามีทิวเข้าเจ็ดทิวเขาล้อมเขาพระสุเมรุไว้ เขาทั้ง 7 มีชื่อเรียกรวมกันว่า สัตตบริภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย  เขายุคนธร อิสินธร  กรวิก  สุทัสน เนมินทร วินันตกะ และ อัสกรรณ ทิวเขาเหล่านี้มีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของทิวเขาก่อน ระหว่างทิวเขาเหล่านั้นจะมีลักษณะเป็นหุบเขาและมีน้ำขังอยู่อยู่ล้อมรอบเรียงรายเป็นเจ็ดชั้น ห้วงน้ำเหล่านี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าทะเลสีทันดร สีทันดรสมัทรนี้เป็นที่อยู่อันวิจิตรของสัตว์น้ำพันธุ์ต่างๆ  โดยในแห่งจักรวาลแล้ว พื้นดินอันเป็นที่อยู่ของคนคนนี้นับเป็นโลกที่ห้า โดยมีอีกสี่โลกอยู่ต่ำกว่านี้ลงไป นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย สูงกว่าพื้นผิวโลกมีเทวโลกหกชั้นตั้งอยู่สูงกว่าเทวโลกนั้นคือ พรหมโลก ซึ่งมียี่สิบชั้น แหละเหนือพรหมโลก คือ อชฏากาศ หรือ สูญญกาศ จักรวาลนี้ตั้งอยู่ระหว่างอวกาศสองห้วงนี้เอง

            จักรวาลตามแนวคิดของพระพุทธศาสนานี้ประกอบด้วย 31  โลก ซึ่งแบ่งออกเป็นไตรภูมิ คือ
กามาวจรภูมิ  รูปวจรภูมิ และ อรูปาวจรภูมิ แต่ละภูมินั้นยังแบ่งอาจจำแนกออกเป็นชั้นๆ ตามลักษณะของผู้อยู่อาศัย

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: จักรวาลในแง่ของพระพุทธศาสนา
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2011, 12:43:14 PM »
การจำลองภาพสันนิษฐานจักรวาลตามคติไตรภูมิในพุทธศาสนา
ที่มา : ธวัชชัย  องค์วุฒิเวทย์, วิไลรัตน์  ยังรอด. ท่องเที่ยว-เรียนรู้ อยุธยา. (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2550), หน้า 80.

 เครดิตภาพ  : http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/study_page04.html