ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

สำนวนภาษาอังกฤษ Phrases ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7234
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์

สำนวนภาษาอังกฤษ Phrases ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A (1-20 คำ)

1. Add Up (v.) รวบรวม, บอก, เพิ่มตัวอย่างประโยค :  He must add up bills once again. เขาต้องรวบรวมรวมบิลอีกครั้งหนึ่ง

2. Adjust to (v.) เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุงให้ดีขึ้นตัวอย่างประโยค :  He has adjusted to his company. เขาได้ปรับปรุงบริษัทของเขาให้ดีขึ้น3. Admit to (v.) ยอมรับ

ตัวอย่างประโยค :  He admitted to stealing the money เขายอรับว่าเขาได้ขโมยเงินไป4. Agree to (v.) เห็นด้วยกับ (ความคิด, ข้อเสนอ)

ตัวอย่างประโยค :  She agreed to this plan at once  เธอเห็นด้วยกับแผนการนี้ทันที5. Agree with (phr.) เห็นด้วย  (ใช้กับคน)

ตัวอย่างประโยค :  I agreed with him.  ฉันเห็นด้วยกับเขา6. Agree with...on (phr.) เห็นด้วยกับ (ความคิด, ข้อเสนอ)

ตัวอย่างประโยค :  I can't agree with him on this point.  ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับเขาในจุดนี้7. Apply for (v.) สมัครเข้าทำงาน(ในตำแหน่ง )

ตัวอย่างประโยค :  She has applied for a post with that company.  เธอได้สมัครงานในตำแหน่งหนึ่งกับบริษัทนั้น8. Approve of  (v.) เห็นพ้องด้วย

ตัวอย่างประโยค : 

My mother does not approve of me going out.  แม่ของฉันไม่เห็นกับฉันที่จะออกไปข้างนอก9. Associate with (adj.) ร่วม, เข้าร่วม, มีส่วนร่วม, สุงสิง

ตัวอย่างประโยค :

I don't associate with criminals like him..  ฉันจะไม่ยอมมีส่วนร่วมกับอาชญากรเช่นเขา10. About to (adj.)  เตรียมพร้อมที่จะเรียบร้อย, กำลังจะ

ตัวอย่างประโยค :  I am about to reach.  ฉันกำลังจะถึงแล้วนะ11. A couple of days (n.) 2-3วัน, 3-4 วัน

ตัวอย่างประโยค : It takes a couple of days.  มันใช้เวลา 2-3 วัน นะ12. After all (con.) ผลที่สุด, เมื่อพิจารณาแล้ว, ท้ายที่สุดแล้ว, คิดดูแล้ว

ตัวอย่างประโยค :  She is still a girl after all.   ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยันค่ำ13. Ahead of time (v.) ก่อนกำหนดเร็วไป, ล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค :

-Did you know ahead of time that she was coming?  คุณรู้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าเธอจะมา

-Let’s go there ahead of time. เราไปล่วงหน้าดีกว่านะ14. All of a sudden (adj.) กะทะหัน, ฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค :

I don't know what happened but one moment I was fine then all of a sudden the room went black.

 ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนแรกก็ยังดีๆอยู่ แต่ฉับพลันนห้องก็มืดไปหมด15. All over (adv.) ยุติ, สิ้นสุด

ตัวอย่างประโยค :

We were fighting the whole evening but it' s all over now.

 เราทะเลาะกันตลอดค่ำ แต่ตอนนี้มันนจบลงแล้วว16. All Right (adj.) ถูกต้อง, เป็นที่พอใจ, เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค :

Her  arm was sore for a long time but It's all right now.

แขนของเธออักเสบมาตั้งนาน แต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะIs it all right to bring a date to the wedding?


มันจะเหมาะมั้ยถ้าจะพาคู่นัดไปงานแต่งงานด้วยMy new boss is rather strict but I guess he is all rtght.

เจ้านานคนใหม่ของฉันค่อนข้างเคร่งครัด แต่ฉันหวังว่าเขาเป็นคนดีนะ

17. All set (adj.)  เรียบร้อย, พร้อมแล้ว

ตัวอย่างประโยค :

Just give me a few more mites and the room will be all set. 

-ขอเวลาให้ฉันซัก 2-3 นาที แล้วห้องนี้จะเรียบร้อยแน่นอน18. As usual (adj.) เหมือนเช่นเคย

ตัวอย่างประโยค :

The Department store was badly damaged in the earthquake but on Monday it was business as usual.

ห้างสรรพสินค้าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นนดินไหว แต่พอถึงววันจันทร์ก็สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกติ19. Ask for troubble (n.) หาเรื่องใส่ตัว, แกว่างเท้าหาเสี้ยน

ตัวอย่างประโยค :  I don't wanna ask for trouble. ฉันไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวหรอกนะ20. At first (adj.) แต่แรก, ครั้งแรก (เปรียบเทียบสถานการณ์ สองช่วง)

ตัวอย่างประโยค :

They hated each other at first, but now they are the best of friends 

ในตอนแรกพวกเขาเกลียดกันจะตายแต่ตอนนี้พวกเขากลับกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7234
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
สำนวนภาษาอังกฤษ Phrases ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A (21-40 คำ)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:45:54 AM »
สำนวนภาษาอังกฤษ Phrases ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A (21-40 คำ)

21. AT LAST (adj.) ในที่สุด

You shouldn’t complain about your low salary, at least you have a job.คุณไม่น่าไปบ่นเงินเดือนน้อย  เพราะอย่างน้อยที่สุดคุณก็มีงานทำ

22. AT ONCE (adj.) ทันที,ฉับพลัน

I want you to come in out of the rain at once.

 ฉันต้องการให้คุณหลบฝนเข้ามาเดี๋ยวนี้

23. AT TIMES (adj.) บางโอกาส ,บางครั้ง

He enjoyed his life there, but at times he felt homesick.

 เขามีความสุขที่นั่นมาก แต่ในบางครั้งเขาก็รู้สึกคิดถึงบ้าน

24. ABLE TO (DO); CAPABLE (adj.) สามารถ

I was not able to catch the train in time.

ผมไม่สามารถขึ้นรถไฟทันเวลา

Mary is capable of making improvement in her work; She just does not try.


แมรี่สามารถพัฒนางานของหล่อนให้ดีขึ้นได้ แต่หล่อนไม่พยายาม

25. ABSENT FORM (adj.) ไม่มา,ขาด

Owing to his iliness, he was absent from school yesterday.

ความเจ็บไข้ของเขา เขาจึงขาดโรงเรียนเมื่อวานนี้

26. ACCUSED OF; CHARGED WITH ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวโทษ

He was accused of stealing the money from his classmate.

เขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจากเพื่อนร่วมชั้นของเขา

The new immigrant was charged with murder.

ผู้อพยพถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร


27. ACCUSTOMED TO; USED TO (adj.) เคยชิน,คุ้นเคย

He was accustomed to working overtime.

เขาเคยชินกับการทำงานนอกเวลา

I am not used to working in such a noisy environment.


ฉันไม่คุ้นเคยกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อึกทึกเช่นนี้

28. ADDICTED TO; (ติดการพนัน, ยาเสพติด)

Peter became addicted to gambling after he was married

ปีเตอร์กลายเป็นคนติดการพนันหลังจากที่เขาแต่งงาน

29. AFRAID OF; AGHAST AT เกรงกลัว,ตกตะลึง

Are you afraid of dogs?

คุณกลัวสุนัขหรือเปล่า

He was aghast at the scream from the empty house.

การรู้สึกกลัวเสียงดังๆ จากบ้านที่ว่างเปล่า (ไม่มีใครอยุ่)

30. AFRAID TO (DO) กลัว,ไม่กล้าทำ

I am afraid to walk on the street alone at night.

ฉันรู้สึกกลัวที่จะเดินตามถนนคนเดียวในเวลากลางคืน

31. AGREEABLE TO (adj.) ยินยอม,ยอมตาม,เห็นด้วย

I gathered that my suggestion was quite agreeable to her.

ฉันได้สรุปว่าคำแนะนำของแนได้รัยการเห็นด้วยจากหล่อนเป็นอย่างดี

32. ALIEN TO; DIFFERENT FORM (adj.) แปลกจาก,แตกต่างจาก

We all felt strange since his manner was alien to his character.

พวกเราทั้งหมดรู้สึกแปลกใจ เพราะความประพฤติของเขาแตกต่างไปจากคุณลักษณะของขา


My demand is very different from what you think.

ความต้องการของฉันแตกต่างไปจากที่คุณคิดมาก

33. AMAZED AT; SURPRISED AT (adj.) ประหลาดใจ,งง

He was amazed at his son’s performance.

เขารู้สึกประหลาดใจกับการกระทำของลูกชายของเขา

We were surprised at the news.

พวกเรารู้สึกงงต่อข่างนั้น

34. ANGRY AT (ABOUT/OVER SOMETHING) (adj.) โกรธ (วัตถุ)

She felt angry at his unkind remarks on her taste.


หล่อนรู้สึกโกรธต่อคำกล่าวที่ไม่ดีของเขากับรสนิยมของหล่อน

35. ANNOYED AT; FURIOUS AT (ABOUT) ทำให้รำคาญ,ทำให้โกรธ,โกรธ

After several days, she began to feel annoyed with the naughty children.


หลังจากหลายวันผ่านไปหล่อนเริ่มรู้สึกรำคาญกับเด็กๆ ที่ซุกซน

He was furious about the word his daughter used to describe his friends.

เขารู้สึกโกรธต่อคำพูดซึ่งลูกสาวของเขาใช้บรรยายถึงเพื่อนๆ ของเขา

36. ANGRY WITH ; FURIOUS WITH (adj.) โกรธ (บุคคล)

She is still angry with me for my absence yesterday.

หล่อนยังโกรธฉันเพราะฉันไม่มาเมื่อวานนี้

My mother was furious with me for staying out so late.

แม่ของฉันโกรธฉันที่ออกไปช้ามาก

37. All right (adj) . ถูกต้อง , สมควร, เอาเถอะ, แน่นอน, ดีละ ไม่ว่าอะไร, น่าพอใจตัวอย่างประโยค :
Is it all right to bring a date to the wedding?


มันจะเหมาะมั้ยถ้าจะพาคู่นัดไปงานแต่งงานด้วยMy new boss is rather strict but I guess he is all rtght.

เจ้านานคนใหม่ของฉันค่อนข้างเคร่งครัด แต่ฉันหวังว่าเขาเป็นคนดีนะMy leg was sore for a long time but it’s all right now.

ขาของฉันมันอักเสบมาตั้งนานแล้ว แต่ตอนนี้มันไม่เป็นอะไรแล้วล่ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


38. ALL SET (adj.) เรียบร้อย,พร้อมแล้ว
ตัวอย่างประโยค :
Just give me a few more minutes and the room will be all set.


ขอเวลาฉันอีก 2-3 นาที แล้วห้องจะเรียบร้อยแน่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. AS USUAL (adj.) เหมือนเช่นเคย,นิจสิน


ตัวอย่างประโยค :

The shops were badly damaged in the earthquake but on Monday it was business as usual.ร้านค้าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว แต่พอถึงวันจันทร์ธุรกิจก็สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


40. ASK FOR TROUBLE(n.) แกว่งเท้าหาเสี้ยน หาความเดือนร้อนใส่ตัว


ตัวอย่างประโยค :

I know it’s none of my business but I think going out with him is asking for trouble.ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่กงการอะไรของฉัน แต่ฉันว่าการออกไปข้างนอกกับเขาเท่ากับหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว