ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

การใช้ Article "a" "an" กับ "the" ต่างกันยังไง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นานะจัง

  • *
  • 7234
  • -3
  • เพศ: หญิง
  • นิศาอรพินท์
    • อีเมล์
การใช้ Article "a" "an" กับ "the" ต่างกันยังไง
« เมื่อ: มกราคม 17, 2017, 02:41:19 PM »

การใช้ Article "a" "an"  กับ  "the"  ต่างกันยังไง


ใช้ยังไงละทีนี้....?????

 -  a  กับ an  นั้นใช้ ตอนที่เราไม่ได้เจาะจงอันไหนหรือสิ่งไหนเป็นพิเศษ ใช้นำหน้าคำนามนับได้ ที่เป็นเอกพจน์ หรือ มี 1 จำนวน เช่น แมว 1 ตัว รถ 1 คัน หนังสือ 1 เล่ม


I want to buy a book for my sister.   ฉันต้องการซื้อหนังสือให้น้องสาวของฉัน ซึ่งหนังสือในโลกนี้มีมากมายหลายเล่ม ฉันจะเลือกซื้อซัก 1 เล่ม ซึ่งอาจจะเป็นเล่มใดก็ได้ให้น้องสาวของฉัน

I want to buy an umbrella for my brother. ฉันต้องการซื้อร่มให้น้องชายของฉัน ซึ่งร่มในโลกนี้มีมากมายหลายคัน ฉันจะเลือกซื้อซัก 1 คัน ซึ่งอาจจะเป็นร่มคันใดก็ได้ให้น้องชายของฉัน โดย an นั้นใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u และ ออกเสียงในรูปของเสียงสระ

แต่ถ้า เป็น uniform หรือ university เป็นเสียง ยู ซึ่งเป็นเพสียงพยัญชนะ ให้ใช้ a uniform

I have a headache. = ฉันมีอาการปวดหัว

I have a cold.  = ฉันเป็นหวัด

A  little   boy  goes to school = เด็กผู้ชายตัวเล็กๆไปโรงเรียน

    1. A = Article
    2. little = adjective = คำคุณศัพท์ บอกลักษณะ ของคำนาม
    3. boy = Nouns คำนามที่นับได้และที่อยู่ในรูปเอกพจน์
   
   
แต่เราจะไม่ใช้ a กับ an ในกรณีที่เราเป็นโรค  เช่น

I have cancer. = ฉันเป็นโรคมะเร็ง

I have diabetes. =  ฉันเป็นเบาหวาน


-   the   นั้นใช้ ตอนที่เราเจาะจงอันไหนหรือสิ่งไหนเป็นพิเศษ  ใช้นำหน้าคำนามที่นับได้ ทั้งรูปเอกพจน์ และ รูป พหูพจน์ 


The woman you met at the party is Nancy, my sister.   ผู้หญิงที่คุณพบที่งานเลี้ยงคือแนนซี่ เป็นน้องสาวของฉันเอง  เพื่อเจาะจงว่า ผู้หญิงที่คุณเจอที่งานเลี้ยง ทั้งผู้หญิง และ งานเลี้ยง เป็นสิ่งที่ผู้พูดเจาะจงเพื่อสื่อว่าต้องการพูดถึงใครหรือสิ่งไหนโดยเฉพาะ

woman  = เป็นคำนามนับได้ ที่อยู่ในรูปเอกพจน์

Once upon a time, there was a witch living alone in a castle. The witch was very ugly....

กาลครั้งนานมาแล้ว มีแม่มดอาศัยอยู่ในปราสาทเพียงคนเดียว แม่มดผู้นี้มีหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัว

ประโยคบรรยายนี้ a witch นั้นหมายถึงแม่มดคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ แต่ the witch หมายถึง แม่มดที่ผู้อ่านเข้าใจตรงกันแล้วว่าคือแม่มดคนใด ซึ่งได้มีการกล่าวถึงมาแล้วก่อนหน้า

The boys were punished.   = เด็กผู้ชายพวกนั้นถูกลงโทษ (เจาะจง)

boys =  เป็นคำนามนับได้และอยู่ในรูปพหูพจน์

The ใช้ยังไง ?

1. ใช้  the  กับ สิ่งที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก เช่น the moon, the sun, the sky, the world. the West , The Gobi, The North Pole เป็นต้น

2.  ใช้เปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น  Malee is the most beautiful woman in the world.

3.  ใช้นำหน้าลำดับที่  The first time.

4. ใช้นำหน้าชื่อ สกุล เช่น The Phensee are invited to our party every month. ครอบครัวเพ็ญศรีได้รับเชิญมางานเลี้ยงทุกๆ เดือน

5. ใช้นำหน้าเครื่องดนตรีทุกชนิด I play the piano.  ฉันเล่นเปียโน


ข้อยกเว้นในการใช้  Article

1.  Article จะไม่ใช้กับ คำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Noun)  เพราะคำนามนับไม่ได้ คือ สิ่งที่มีรูปร่างไม่คงที่ เช่น 

Mineral water is good for health.

I want to drink coffee.

I want to drink lemon tea.

2.  Article จะไม่ใช้กับ อาการนาม (Abstract Noun)  เช่น ความ.....

Trust is the heart of running financial business.  = ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหัวใจด้านการดำเนินธุรกิจ

I need relaxation.  = ฉันต้องการการผ่อนคลาย

3. คำนามพหูพจน์ที่ พูดขึ้นมาลอยๆ ไม่เจาะจง เช่น  Girls are from Mars = เด็กผู้หญิงมาจากดาวอังคาร  ประโยคนี้หมายถึงเด็กผู้หญิงทั่วๆ ไม่เฉพาะเจาะจง

There are flowers in the garden.  มีดอกไม้อยู่ในสวน   ประโยคนี้หมายถึงดอกไม้ทั่วๆ ที่อยู่ในรูปพหูพจน์ ไม่เฉพาะเจาะจง


4. ภาษาและสัญชาติ   เช่น I am Thai.   I want to speak Japanese.

5. กีฬา   เช่น  I play tennis.   She likes swimming.

6. ชือวิชาต่างๆ   My sister love learning History.

7.  ชื่อสถานที่ต่างๆ ทวีป ประเทศ ถนน ศาสนา สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัยชื่อวัน ชื่อเดือน  อาหาร  เช่น Tuesday , Buddhism, Europe, Bangkok University, breakfast, school

ยกเว้น The USA จะมี The  หรือ
 คำผสม ที่ตามหลังด้วย of จะมี the เช่นกัน เช่น The School of Liberal Art

8. คำที่เกี่ยวกับเครือญาติ เช่น father, uncle, mother .,aunt ,cousin, niece  เป็นต้น แต่จะนิยมใช่ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, her, his เป็นต้น

เช่น  My father is good man.

crdit : http://englishgrammarmathematics.blogspot.com/