ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

รวมผลงานนางเอกละครพื้นบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
น้ำผึ้ง - ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์

2555 ไชยเชษฐ์ [ อรทิวา ]
2556 จันทร์สุริยะคาธ [ พรหมจารี ]
2558 แก้วหน้าม้า [ ชิดเชย ]
2559 ดินน้ำลมไฟ-สี่ยอดกุมาร [ มัลลิกานารี ]
2561 สังข์ทอง [ ประคองยศ ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
เอ๋ - อัจฉรา ทองเทพ
(เมธิกาญจน์ ทองสมิทธิพัฒน์)

2537 ปลาบู่ทอง [ เอื้อย, อ้าย ]
2538 เกราะเพชรเจ็ดสี [ พรรณราย ]
2539 มณีนพเก้า [ เทพีหยั่งรู้ ]
2539 พันหนึ่งราตรี [ อารยา ]
2562 ขวานฟ้าหน้าดำ [ มเหสีบุษบง ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
ลูกตาล-ศุภิสรา ชมภูศรี

2557 ยอพระกลิ่น [ เกศินี ]
2559 ดินน้ำลมไฟ-สี่ยอดกุมาร [ ปทุมา ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
แนน - วิจิตรา ฉายสุวรรณ

2553 ตุ๊กตาทอง [ นางฟ้า ]
2553 ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง [ สุวรรณมาลัย ]
2555 ไชยเชษฐ์ [ นางฟ้าอภิสา / มารตี ]
2556 จันทร์สุริยะคาธ [ สังคเทวี ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
ฟ้า - นภิสา ป้อมเสน

2552 ปลาบู่ทอง [ มัลลิกา ]
2553 ตุ๊กตาทอง [ แก้วจงกล ]
2554 เจ้าหญิงพิกุลทอง [ เกษรา ]
2556 จันทร์สุริยะคาธ [ ลีลาวดี ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
ปูเป้ - เกศรินทร์ น้อยผึ้ง

2559 สี่ยอดกุมาร [ เพชรราชกุมารี ]
2561 สังข์ทอง [ รจนา ]
2562 นางสิบสอง [เภา ]
2564 พิกุลทอง [ พิกุลทอง


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
มีน - วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย

2560 อุทัยเทวี [ อุทัยเทวี ]
2560 เทพสามฤดู [ ลักษณา ]
2561 สังข์ทอง [ รจนา (ร่างเงาะ) ]
2562 ขวานฟ้าหน้าดำ [ นางฟ้า ]
2562 นางสิบสอง [ บัว ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
ตวง - สาวิกา กาญจนมาศ

2539 มณีนพเก้า [ นาคี ]
2539 พันหนึ่งราตรี [ เจ้าหญิงซีลิกา ]
2540 น้ำใจแม่ [ ผกากรอง ]
2560 อุทัยเทวี (IPM) [ สมุทรมาลา ]
2560 พระมหาชนก (IPM) [พระเทวีสุวรรณอัปสรณ์]
2562 พระสีวลี (ภาพยนตร์) [พระนางสุปวสา, มหารานีทราวตี]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
เปิ้ล - ขลา ปานแก้ว

2541 ขวานฟ้าหน้าดำ [ บุษยา ]
2541 ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง [ อมราวดี ]
2542 ลักษณวงศ์ [ ยี่สุ่น ]
2544 แก้วหน้าม้า [ ทัศมาลี ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
แอ๊ว - อำภา ภูษิต

2523 กากี (ภาพยนตร์) [ กากี ]
2523 ไกรทอง (ภาพยนตร์) [ ตะเภาแก้ว ]
2524 นางสิบสอง-พระรถเมรี (ภาพยนตร์) [ เภา ]
2529 พระอภัยมณี [ นางผีเสื้อสมุทรแปลง ]
2531 นางสิบสอง [ สันธมาลา ]
2531 พระทิณวงศ์ [ นางยักษ์ ]
2532 ทายาทสวรรค์ ช่อง 3 [ ... ]
2532 อุทัยเทวี [ สมุทรมาลา ]
2532 โกมินทร์ [ นักพรตสุวรรณคีรี ]
2532 ปริศนาเวตาล [นิทานเรื่องที่ 3 - ราชลักษมี]
2533 มนต์นาคราช [ ปัทมา ]
2534 มาลัยทอง [ ดอกรัก ]
2537 ปลาบู่ทอง [ แม่หมอ ]
2538 เกราะเพชรเจ็ดสี [ มเหสีดาวกระจาย ]
2539 พันหนึ่งราตรี [ ..., ลีน่า ]
2540 น้ำใจแม่ [มารดาของยักษ์หัสกันต์ ]
2541 ขวานฟ้าหน้าดำ [ นางยักษ์กาขาว ]
2542 เทพศิลป์ อินทรจักร [ มเหสีกาฬอัคคี ]
2543 ไชยเชษฐ์ ช่อง 3 [ มเหสีเมืองสิงหล ]
2544 แก้วหน้าม้า [ มเหสียักษ์ ]
2546 เทพสามฤดู [ มเหสีรัชฎา ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
ปุ๊กกี้ - กุสุมา โพธิ์ศรี
(กุสุมา ตันสกุล)

2543 นางสิบสอง [ อี่ ]
2546 ยอพระกลิ่น [ นางไม้ ]
2558 แก้วหน้าม้า [ มเหสีพรรณราย ]
2561 สังข์ทอง [ นางพญานาคี ]
2562 ขวานฟ้าหน้าดำ [ คุณท้าวอรุณี ]
2563 พระสุธน มโนห์รา [ มเหสีจันทราเทวี ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
หยาด - หยาดทิพย์ ราชปาล

2539 ธิดานาคินทร์ [ ชลาลัย (ตอนเด็ก) ]
2544 แก้วหน้าม้า [ จันทร์สุดา ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
เดือน - ดวงเดือน จิไธสงค์

2544 แก้วหน้าม้า [ มเหสีนันทา ]
2545 วงษ์สวรรค์ [ มเหสีสุริยง ]
2547 โกมินทร์ [ มเหสีตรองสุวรรณ ]
2549 บัวแก้วจักรกรด [ พระอุมาเทวี ]
2553 ตุ๊กตาทอง [ หลวงแม่ (ร่างแปลงของพระอินทร์) ]
2559 ดินน้ำลมไฟ-สี่ยอดกุมาร [ พระชนนีรัศมีจันทรา ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
ปลา - พรพรรณ เชาวฤทธิ์

2538 เกราะเพชรเจ็ดสี [ ฉันทา ]
2539 พันหนึ่งราตรี [ แม่มดเกรีไกรี ]
2541 ขวานฟ้าหน้าดำ [ มเหสีบุษบง ]
2542 เทพศิลป์ อินทรจักร [ มเหสีประภัสสร ]
2543 เพชรรุ้งไฟ [ มเหสีสุวรรณอำไพ ]
2546 ยอพระกลิ่น [ มเหสีบุษบง ]


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7172
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์